ثبت نام تسهیلات دامدارکارت

قابل توجه کلیه دامداران محترم؛
------
با عنایت به اعلام سازمان جهاد کشاورزی سامانه سیتا جهت ثبت نام تسهیلات دامدارکارت(سرمایه درگردش) از فردا مورخه 1401/2/23 باز خواهدبود.متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه مذکور به آدرس cita.maj.ir مراجعه فرمائید. ضمنا دامدارانی که پیامک معرفی دامدار کارت دریافت کرده اند جهت تشکیل پرونده از فردا جمعه مورخه 1401/02/23 به بانک کشاورزی مراجعه نمایند.