نظارت و بازرسی بر مواد غذایی و بازار

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در مورخ 1401/2/21 به اتفاق معاون سیاسی فرماندار،مدیر جهاد کشاورزی ،ریاست تعزیرات حکومتی ،ریاست اداره صنعت و معدن بازدید و بازرسی صورت پذیرفت.و با توجه به اهمیت نظارت بر مواد غذایی بخصوص اقلام اساسی  از واحدهای صنفی مواد غذایی و کالاهای مورد نظر و قیمت ها مورد بررسی و رصد قرار گرفت و در خصوص رعایت قوانین نظام صنفی به متصدیان واحدها راهنمایی و تذکرات لازم داده شد و مقرر شد هرگونه مشکل در جهت تامین و نیاز کالاهای مذکور مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.