کارگاه آموزشی استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام

امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰صبح کارگاه آموزشی استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.
در این دوره که با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه و مرکز تحقیقات شاهرود برگزار شد با توجه به اینکه شهرستان بشرویه یکی از قطبهای کشاورزی استان می باشد، در خصوص استفاده و مدیریت این پسماندها اطلاعات جامع و کاملی در اختیار دامداران قرار گرفت. همچنین در پایان کارگاه نحوه غنی سازی کاه و باگاس نیشکر به بهربرداران آموزش داده شد.