توسعه کشت گلخانه ای گامی در راستای تولید و اشتغال


🔻توسعه کشت گلخانه ای گامی در راستای تولید و اشتغال
🔹مهندس قوسی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه ستاد توسعه گلخانه ای شهرستان بشرویه بیان داشت: باتوجه به اینکه شغل بیش از 80 درصد از مردم شهرستان بشرویه کشاورزی می باشد لذا لزوم توسعه کشت های گلخانه ای در این شهرستان بسیار محسوس می باشد.
🔹وی افزود: با عنایت به دستور استاندار محترم در رابطه با پیگیری و اجرایی نمودن صنعت گلخانه ای در استان، مدیران شهرستانی نیز بایستی توجه بیشتری در خصوص افزایش سطح گلخانه ها و انتقال کشت های پُر آب بَر به فضای گلخانه ای داشته باشند.
🔹مهندس شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه به لزوم تسریع در راه اندازی فاز دو مجتمع گلخانه ای شهرستان اشاره کرد و افزود: با بررسی بحث های کارشناسی در این زمینه بایستی موانع را حل نموده و از متقاضیان احداث گلخانه در شهرستان و سرمایه گذاران این حوزه حمایت کنیم.
🔹شفیعی بیان داشت: اولین فاز مجتمع گلخانه ای بشرویه با 39 قطعه از سال 89 کار ساخت آن انجام شده و اکنون موافقت با توسعه مجتمع گلخانه ای بشرویه گام بزرگی در راستای تحقق شعار سال می باشد.

در ادامه جناب آقای مهندس قوسی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان  بازدیدی از مجتمع گلخانه ای بشرویه،  مرکز خرید گندم امام رضا(ع) و گلخانه هیدروپونیک تاج آباد کرند انجام دادند.
و در حاشیه این مراسم جناب آقای مهندس اشرفی معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از واحدهای تولیدی  شهرستان بازدید کردند و برای حل مشکلات قول مساعد دادند.