جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان بشرویه ...

روز دوشنبه  هفدهم تیر ماه جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان بشرویه با حضور جناب آقای مهندس اکبری مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان و هیئت همراه در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان در معیت فرماندار محترم شهرستان  برگزار گردید و سپس از مجتمع گلخانه ای شهرستان برای رفع مشکلات احتمالی و تسریع در ساخت و ساز تصمیم گیری شد.