بازدید استاندار از اولین گلخانه هیدروپنیک ...

بازدید استاندار از اولین گلخانه هیدروپنیک درحال ساخت استان در روستای کرند بشرویه.

این گلخانه با سرمایه گذاری ۲ میلیاردتومانی بخش خصوصی و تسهیلات به مبلغ ۱ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان درحال احداث است که برای تکمیل نیازمند تسهیلات می باشد
استاندار قول پیگیری برای اعطای تسهیلات به این سرمایه گذار را داد