افتتاح و بهره برداری از اولین گلخانه کوچک مقیاس استان خراسان جنوبی در بشرویه

افتتاح و بهره برداری از اولین گلخانه کوچک مقیاس استان خراسان جنوبی در بشرویه با حضور معاون فرماندار و روسای ادارات شهرستان/این گلخانه با مساحت  330متر مربع  و با هزینه ۸۰ میلیون آورده شخصی به بهره برداری رسید.