مراسم تجلیل از دانش آموختگان ممتاز خانواده بزرگ جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه  ...

مراسم تجلیل از دانش آموختگان ممتاز خانواده بزرگ جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه محترم شهرستان، معاونت محترم فرماندار و ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان و روئسای ادارات تابعه در روستای کرند مورخ 97/2/22