بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ....

در مورخه 97/2/20 روز پنجشنبه  آقای دکتر امیر حسنخانی نماینده مردم طبس ، سرایان ، بشرویه در مجلس شورای اسلامی  بهمراه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، مسئولین وزارت جهادکشاورزی و جمعی از مدیران ارشد استانی از بخش کشاورزی شهرستان بشرویه بازدید کردند.و در همین راستا جناب آقای دکتر امیر حسنخانی ، قول تامین اعتبار سازه های آبخیز داری سد روستای فتح آباد ارسک را دادند.

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولین وزارت جهادکشاورزی و جمعی از مدیران ارشد استانی از سد فتح اباد (سازه های آبخیزداری ) ارسک شهرستان بشرویه

 

 بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولین وزارت جهادکشاورزی و جمعی از مدیران ارشد استانی از کارخانه کوثر کویر شهرستان بشرویه 

 

 بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولین وزارت جهادکشاورزی و جمعی از مدیران ارشد استانی از کشاورزی حفاظتی جناب آقای تورانی ،کشاورز نمونه ملی درشهرستان بشرویه 

 

 در این بازدید جناب آقای دکتر حیدری پور معاون آبخیزداری سازمان جنگلها در کشور، مهندس مصطفوی مدیرکل حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران  ، جناب آقای دکتر قائمیان سرپرست حفظ نباتات کشور ، جناب آقای دکتر ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، جناب آقای مهندس نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی ، جناب آقای مهندس روشن سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان خراسان جنوبی جناب آقای مهندس یوسفی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی ، جناب آقای دکتر اصغر زاده مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی ، جناب آقای حاتمیان نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی  ، جناب آقای مرادی نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای دکتر امیرحسنخانی  نماینده مردم درشهرستانهای فردوس سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.