کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات زعفران ....

امروز یکشنبه مورخ 96/10/10 کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات زعفران  در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی صبح امروز با حضور جناب آقای دکتر توکلی و دکتر محمودی محقق مرکز تحقیقات خراسان جنوبی و با حضور بیش از 50 نفر از کشاورزان شهرستان برگزار گردیدو پس از آن بازدید میدانی توسط کشاورزان و کارشناسان از مزارع زعفران بعمل آمد