کارگاه آموزشی سازه ها و محصولات گلخانه ای امروز سه شنبه مورخ 96/9/28 برگزار گردید. کارگاه آموزشی با هدف آشنایی گلخانه داران و متقاضیان مجتمع گلخانه‌ای با محصولات و سازه های گلخانه ای و با حضور جناب آقای مهندس عطا حسینی مسئول محترم باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه  برگزار گردید.