کمیته فنی نهال شهرستان...

برگزاری کمیته فنی نهال شهرستان با موضوع جلوگیری از ورود و توزیع نهال های بدون مجوز و گواهی بهداشت قرنطینه داخلی و کنترل قیمت نهال و تشکیل اکیپ های نظارتی با حضور نماینده فرمانداری ،بخشداری مرکزی و ارسک، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی پلیس راهور، منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره صمت، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی، شهرداری و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی