اولین همایش ملی -ترویجی یافته های کاربردی پنبه به روایت تصویر

 شروع همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردهای پنبه  محل سالن اجتماعات هتل کیان شهرستان با حضور مسئولان کشوری و استانی و شهرستان در مورخ 98/10/15

برگزاری کارگاههای  آموزشی آشنایی با ارقام پنبه در محل سالن ترویج جهاد کشاورزی بشرویه

 در اولین همایش ملی پنبه در بشرویه
رونمایی از دو رقم موتانت پنبه ارقام پرتو و تابان با همکاری مشترک سازمان تحقیقات کشاورزی و انرژی اتمی بعد از ۱۴ سال تلاش

در اولین همایش ملی پنبه در بشرویه:
 از دو مقاله در حوزه کشاورزی حفاظتی رونمایی شد

از پارچه کرباس بشرویه نیز که از پنبه درست می شود در اولین همایش ملی پنبه در بشرویه با حضور مسئولان رونمایی شد.

رونمایی از تمبر اولین همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه با همکاری اداره کل پست استان خراسان جنوبی در این همایش

 بازدید دکتر مویدی معاون سازمان تحقیقات و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور از مرکز جهادکشاورزی علی جمال بشرویه:
احداث ساختمان این مرکز با توجه به گستردگی حوزه تحت پوشش نهایتا تا دوسال آینده انجام می شود.

 بازدید میدانی مسئولین کشوری ،اسنانی و کشاورزان از انواع اقام پنبه مزارع شهرستان بشرویه

همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه

اختتامیه اولین همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی شهرستان بشرویه