دوره آموزشی نگینی کردن و خشک کردن زعفران...

به گزارش روابط عمومی مدیریت امروز سه شنبه مورخ 98/8/28  دوره آموزشی نگینی کردن و خشک کردن زعفران با استفاده از روشهای جدید با تدریس جناب آقای مهندس رحیمی ،مدیر عامل شرکت تیما زعفران شهرستان قاین و همچنین بهره برداران این حوزه برگزار گردبد .