جلسه کارگروه یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی...

جلسه کارگروه یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با محوریت تبیین و توضیح بخشنامه های صادره،بیان نقطه نظرات و هم‌اندیشی توسط اعضا و بررسی درخواست های واصله در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان