راهپیمایی استکبار ستیزی در یوم الله 13 آبان ...

راهپیمایی استکبار ستیزی در یوم الله 13 آبان ماه 98 با حضور کارکنان و خانواده جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه