برنامه های اجرایی هفته دفاع مقدس توسط مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه به روایت تصویر