افتتاح پروژه آبیاری کم‌فشار موتور پمپ ایثارگران .....

در سومین روز از هفته دولت؛
 پروژه آبیاری کم‌فشار موتور پمپ ایثارگران با مساحت 60 هکتار و اعتبار هزینه شده 4094 میلیون ریال با حضور معاونت محترم توسعه منابع استانداری و فرماندار بشرویه، مدیران شهرستان، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان به بهره برداری رسید.

سپس در ادامه مدیر حوزه ریاست سازمان بهمراه ریاست اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان از مرکز علی جمال بشرویه بازدید ، مشکلات احتمالی را بررسی و در جهت رفع آن قول مساعد دادند.