افتتاح پروژه های شاخص در دومین روز از هفته دولت

افتتاح پروژه های ذیل با حضور فرماندار و امام جمعه شهر ارسک و مسئولین ادارت سطح شهرستان صورت پذیرفت

ابز