دیدار با فرماندار و امام جمعه و سخنرانی ...

در اولین روز از هفته دولت صورت پذیرفت :

دیدار با فرماندار ، امام جمعه ،گلباران مزار شهدا و سخنرانی مدیر جهاد کشاورزی در هفته دولت