تراکتورداران و ماشین آلات کشاورزی برای پلاک گذاری ....

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی تاریخ اول مرداد ماه ۹۸ ساعت  8 صبح  تراکتورداران ،ماشین آلات و ادوات کشاورزی شهرستان برای پلاک گذاری و بازدید افسر راهنمایی و رانندگی به صف شدند.