به مناسبت هفته عفاف...

روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 به مناسبت هفته عفاف و حجاب نمایشگاهی تحت همین عنوان در پاساژ المهدی (عج) شهرستان بشرویه برگزار گردید

.این نمایشگاه  با حضور امام جمعه موقت ،معاونت محترم فرمانداری ،مشاور امور بانوان در فرمانداری ،ریاست محترم کتابخانه ، ریاست محترم کانون پرورش فکری و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان افتتاح گردید.

در ادامه  فعالیت های جهاد کشاورزی در حوزه عفاف و حجاب به سمع و نظر علاقه مندان رسید ،که این فعالیتها در قالب  انیمیشن های عفاف و حجاب ،ایستگاه نقاشی ،و مسابقه کتابخوانی انجام پذیرفت.