رزمایش ملی بسیج کشاورزی در حوزه تولیدات دامی

دومین روز از رزمایش بسیج کشاورزی در دهستان نیگنان عملیات واکسیناسیون ۱۸۰۰راس گوسفند وبز و۷۵۰ قطعه طیور بومی وده قلاده سگ انجام گردید
در این رزمایش همچنین بازدید ومشاوره تغذیه وبهسازی اماکن دامی توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام گردید
رییس اداره امور عشایر شهرستان وکارشناسان بیمه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز با بازدید از دامداری های عشایری چاه علی ،اسلام آباد ارسک ونیگنان اقدامات لازم جهت پیگیری رایگان بیمه دام سبک عشایر را انجام دادند.
این رزمایش تحت مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری شبکه دامپزشکی .اداره امور عشایر.بسیج سازندگی وصندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرستان انجام گردید.