افتتاح پروژه های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری...

در هفتمین و آخرین روز از هفته جهاد کشاورزی  پروژه های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.