کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل...
در ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی
🔹کارگاه آموزشی بهداشت پرورش وبیماریهای زنبور عسل
با تدریس دکتر جمعه زاده از دامپزشکان مجرب در زمینه زنبور عسل
وحضور کارشناسان اداره طیور وزنبور عسل دامپزشکی استان
🔸مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با همکاری شبکه دامپزشکی و همکاری نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان