غبارروبی گلزار مطهر شهدا و حضور در نماز وحدت بخش جمعه

در سومین روز از هفته جهاد کشاورزی مراسم غبار روبی گلزار مطهر شهدا با حضور روسای ادارات و خانواده معزز شهدا برگزار گردید

 

در چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی
حضور کارکنان خانواده جهاد کشاورزی در نماز وحدت بخش عبادی سیاسی جمعه