حضور کارکنان خانواده جهاد کشاورزی در راهپیمایی روز جهانی قدس

در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان کارکنان خانواده جهاد کشاورزی با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند و بعد از آن در نماز وحدت بخش جمعه حاضر شدند .