کارگاه مهارتی پرورش قارچ خوراکی ...

کارگاه مهارتی پرورش قارچ خوراکی امروز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۲۵ با تدریس جناب آقای مهندس عسکری وحضور فعال بیش از شصت نفر از اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان شهرستان و سایر علاقه مندان پرورش قارچ در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.