کارگاه اموزشی اشنایی بیماریهای گوسفند وبز...

این کارگاه اموزشی به همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (مرکز جهاد کشاورزی علی جمال)وهمکاری شبکه دامپزشکی وصندوق بیمه محصولات کشاورزی در روستای نیگنان برگزار گردید.
در این دوره اموزشی که با تدریس آقای دکتر عبدی انجام گردید مباحث مربوط به واکسیناسیون دام سبک وبیماری های قابل انتقال ازدام به انسان بیان گردید ودرادامه مباحثی پیرامون بیمه دام نیز مطرح گردید.