محفل انس با قرآن کریم و برگزاری دوره تفسیر قرآن

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن کریم و همچنین دوره تفسیر قرآن کریم در نمازخانه مدیریت برگزار می گردد.
طبق روال همه ساله و با آغاز ماه مبارک رمضان،محفل انس با قرآن کریم و دوره تفسیر قرآن کریم با حضور اکثر کارمندان و کارکنان ادارات تابعه، ساعت 7:30 صبح در محل نمازخانه مدیریت برگزار می گردد.
 
 
 
\\