رونق کشت و کار در بشرویه ...

برای مشاهده کلیپ ویدیویی کلیک کنید

رونق کشت و کار در مزارع و باغات شهرستان بشرویه