کارگاه آموزشی توسعه باغات پسته...

به گزارش روابط عمومی مدیریت،در مورخ 98/2/14  یک کارگاه آموزشی با عنوان توسعه باغات پسته در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزارشد.
در این کارگاه ،پس از ضمن خیر مقدم توسط مدیر جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس سرچاهی به اساتید و حضار در مجلس  که حدود 150 نفر شرکت داشتند، جناب آقای دکتر تاج آبادی پور از اساتید مرکز تحقیقات پسته رفسنجان نکات کلیدی در خصوص توسعه باغات پسته آموزش دادند.
همچنین در این کارگاه آموزشی ،با استفاده از توانمندیهای اساتید و محققین  با تجربه مراکز تحقیقات کشاورزی کشوری  مطالب علمی آموزشی را در خصوص نحوه احداث باغات پسته ونحوه کاربرد روشهای صحیح : هرس ، تغذیه و،آبیاری و....پسته  ارائه نمودند. وشرکت کنندگان به نحوه توسعه باغات پسته وافزایش تولید  آشنا شدند.