دوره آموزشی تسهیلگری وحسابداری ویژه صندوق های جدید التاسیس شهرستان..

به گزارش روابط عمومی: به منظور ارتقا دانش، بینش و مهارت  تسهیلگران زن روستایی، دوره مهارتی اصول تسهیلگری و حسابداری با حضور 13 تن از ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان بویژه صندوق های اعتباری تازه تاسیس روستایی شهرستان درمیان در مورخ 98/2/9 در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار گردید. و طی آن شرکت کنندگان با اصول و تکنیک های تسهیلگری و اصول حسابداری صندوق ها و ثبت موارد مالی در دفاتر پس انداز ، دفتر معین و دفتر کل آشنا شدند. زنان تسهیلگر بعنوان بازوان توانمند توسعه بخش کشاورزی،  پس از کسب آموزش های لازم، در يك ارتباط دو سويه، روند خودباوري و توانمندی زنان روستايي را زمينه سازي و تسهيل مي‌نمايند.