بازدید استاندار و دیدار با کشاورزان و دامداران ...

بازدید استاندار، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل عشایر استان ،سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه از مناطق سیل زده شهرستان بشرویه و دیدار با کشاورزان و دامداران منطقه نیگنان