بازدیدمیدانی ازمناطق سیل زده دهستان رقه علی آباد ...

بازدید میدانی ازمناطق سیل زده دهستان رقه علی آباد به اتفاق سرپرست فرمانداری مدیر محترم جهاد کشاورزی، بخشداری ارسک واهالی محلی جهت کنترل ومهارسیلاب