توزیع میوه تنظیم بازار شب عید ...

توزیع میوه تنظیم بازار شب عید در ۱۸ میوه فروشی سطح شهرستان با قیمت مصوب از مورخ ۲۵ اسفند ماه ۹۷
پرتغال تامسون هر کیلو ۴۰۰۰تومان
پرتغال والنسیا هر کیلو ۴۵۰۰ تومان
سیب درختی هر کیلو ۵۷۰۰ تومان