جلسه شورای هماهنگی خانواده جهاد کشاورزی در ارسک..

در مورخ 97/12/18 بعد از نماز مغرب و عشاء جلسه شورای هماهنگی خانواده جهاد کشاورزی با حضور امام جمعه شهر ارسک ، بخشدار بخش ارسک ،مسئولین ، روسای ادرات تابعه ،مدیر عاملان شرکت های تعاونی اسلام، بهدشت ،خدمات بیمه ای و مدیر عامل صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان در محل مسجد جامع ارسک برگزار شد و جناب آقای مهندس سرچاهی پس از ارائه گرارش از عملکرد مدیریت جهاد در حوزه بخش ارسک به بررسی مشکلات کشاورزان و دامداران پرداختند.