دیدار اعضای ستاد هفته منابع طبیعی ...

گلباران گلزار مطهر شهدای گمنام و دیدار اعضای ستاد هفته منابع طبیعی با امام جمعه،مدیر جهاد کشاورزی و ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با امام جمعه محترم و ارائه گزارش توسط مهندس رفیعی پیرامون عملکرد و دستاوردهای اداره منابع طبیعی