افتتاح مجتمع شترمرغ آقای عابدیان ...

افتتاح مجتمع شترمرغ آقای عابدیان دربشرویه با ۱۵۰ قطعه مولد با حضور معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی دکتر مشیرالحق عابدی، فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی و مسولین شهرستان