رها سازی بچه ماهی قزل آلا در شهرستان بشرویه آغاز شد...

با توجه به مساعد شدن هوا از لحاظ دمایی طرح رها سازی بچه ماهی قزل آلا در این شهرستان از ابتدای ماه جاری(دی ماه) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این طرح در 6 استخر این شهرستان اجرا می شود.

تاکنون تعداد 8800 قطعه بچه ماهی سردآبی در استخرهای شهرستان بشرویه رهاسازی گردیده است و پیش بینی می شود 4 تن ماهی قزل آلای رنگین کمانی از این استخرها برداشت شود.

پارسال تعداد7200 قطعه بچه ماهی سردآبی از نوع قزل آلای رنگین کمان در 3 استخر شهرستان رهاسازی شد. که میزان 3تن ماهی قزل آلا برداشت و روانه بازار مصرف شد.

وزن اولیه بچه ماهی قزل آلا رها شده در استخرها 140 گرم است که در پایان دوره پرورش به طور متوسط به 350 تا 400 گرم می رسند.

آبزی پروران می توانند با استفاده از روش های موثر نظیر مکانیزاسیون در استخرهای پرورش ماهی، سود اقتصادی مناسبی به چرخه کشاورزی خود وارد کنند.

با توجه به اینکه فضولات موجود در منابع آبی برای رشد محصولات کشاورزی بسیار موثر است توصیه می شود روستاییان در کنار کشاورزی به کار پرورش ماهی نیز روی آورند.

بر اساس بررسی های صورت گرفته افرادی که در کنار کشاورزی به پرورش ماهی نیز مشغول هستند افزایش برداشت محصول داشته اند.

برای جبران خسارات وارده از تلفات ماهی، شیلات به تمام پرورش دهندگان ماهی توصیه می کند استخرهای پرورشی خود را بیمه کنند.