جلسه توجیهی پیرامون دوره های....

جلسه توجیهی پیرامون دوره های آموزش عقیدتی ضمن خدمت کارکنان ،با حضور ریاست محترم اداره آموزش عقیدتی سازمان جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا محمدی