جلسه هم اندیشی پیرامون سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی به شهرستان بشرویه

جلسه هم اندیشی پیرامون سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی به شهرستان بشرویه
با حضور معاونت محترم فرماندار شهرستان، ریاست محترم شورای اسلامی شهر و شهرستان، ریاست محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی استان خراسان جنوبی، ریاست محترم ادارات تابعه، مسئول محترم دفتر نماینده مجلس در شهرستان و مسؤلین و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه