برگزاری دوره آموزشی فرآوری گیاهان دارویی

برگزاری دوره آموزشی فرآوری گیاهان دارویی ویژه اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان شهرستان بشرویه
این کلاس آموزشی که با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان قاین و با حضور جناب آقای مهندس عقیلی مدیر عامل کارخانه عرقیات معجزه  شهرستان قاین در محل سالن جلسات ترویج شهرستان بشرویه در روز پنجشنبه مورخ 97/8/10 برگزار گردید و با استقبال اعضای این صندوق های خرد همراه بود