به اطلاع می‌رساند دومین دوره آموزشی مباحث نوین در پسته و اولین دوره آموزشی سرشاخه کاری باغهای قدیمی و درجه‌دو پسته به‌زودی در مورخ ۱۲ و ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ در مرکز آموزش استان خراسان جنوبی- شهرستان بشرویه برگزار خواهد شد. ادرس اینترنتی سایت دوره آموزشی پسته http://pistacia.boshrouye.ir     می باشد.