رژه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی و کارکنان ادارات تابعه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

رژه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی و کارکنان ادارات تابعه به روایت تصویر