جلسه کمیته نظارت بر توزیع کود شیمیایی 

جلسه کمیته نظارت بر توزیع کود شیمیایی با حضور نماینده محترم فرمانداری، فرماندهی محترم نیروی انتظامی و روسای ادارات مربوطه ,و مدیر عاملان شرکتهای سلام ،بهدشت و ... در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه