افتتاح طرح آبیاری کم فشار موتور پمپ محسن پور ...

در پنجمین روز از هفته دولت مصادف با ششم شهریور ماه 1397
افتتاح طرح آبیاری کم فشار موتور پمپ محسن پور با اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان با حضور فرماندار محترم شهرستان ،مدیر ،کارشناسان و مسئولین ادارات شهرستان به بهره برداری رسید.