افتتاح پروژه های احیا و مرمت قنات لجنوک و نیگنان..

در دومین روز از هفته دولت پروژهای احیاء و مرمت قنات لجنوک و عیسی نیگنان با حضور معاونت محترم فرماندار شهرستان،مدیر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و همچنین مسئولین ادارات شهرستان بشرویه به بهره برداری رسید.