عطر افشانی گلزار مطهر شهدا

عطر افشانی گلزار مطهر شهدا در اولین روز از هفته دولت به اتفاق فرماندار محترم ، مدیر ،کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی  و رئسای ادارات