دیدار مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی....

دیدار مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی و روسای ادارات شهرستان بشرویه با امام جمعه موقت بشرویه در اولین روز از هفته دولت